•        Fri frakt över 497 kr   

 •             Snabba leveranser

 •              Stort urval av kaffebönor & kaffemaskiner  

Här samlar vi information om kaffe och kaffekunskap, både om bryggningsmetoder, kaffesorter och annan kuriosa kring kaffe, kaffemaskiner och kaffebönor!

Klimatpåverkan från kaffe - är kaffe klimatsmart?

Hur mycket påverkar kaffe klimatet?

Vi har länge brytt oss om miljön, och har därför alltid tagit in ekologiskt, bio-kaffe, rainforest alliance och även fairtrade-märkt* kaffe i vårt sortiment, samt lyft fram det på olika sätt. Men på senaste åren har en ny typ av miljöfrågor blivit aktuella: klimatfrågan.

Det är skillnad på miljö och klimat

En sak som är viktigt att belysa innan man kan förstå allt är att det är skillnad på miljöfrågor och klimatfrågor. I många fall hänger dessa två saker ihop, men ibland, som just vid livsmedel, så är det som är bra för miljön inte alltid bäst för klimatet, och tvärtom. Så när vi pratar miljö så menar vi saker som: ekologiskt odlat, biologisk mångfald, inga farliga ämnen i höga koncentrationer, typ av gödsel som används och liknande. Det vill säga saker som ofta påverkar lokalt eller regionalt. När vi pratar klimat pratar vi CO2 och CO2 ekvivalenter - det vill säga saker som främst har global påverkan.

Kaffe och klimat - hur är det?

Det finns en del siffror från olika bolag och forskare som tittat på hur mycket klimatpåverkan som kommer från kaffe. Detta är som standard omräknat till CO2 ekvivalenter, koldioxied ekvivalenter - ett mätetal som tar hänsyn till andra växthusgaser också, så som metan. I Sverige har bland annat Nestlé (som äger Zoegas) och Arvid Nordqvist publicerat sina siffror, framtagna av externa parter. Det finns även forskning från SLU. Generellt är detta så kallade kretsloppsanalyser, dvs man tittar på hela kedjan från början till färdig kaffeböna.

Vad påverkar kaffets klimatpåverkan?

Innan jag började gräva i detta, tänkte vi spontant kaffe kan ha relativ hög påverkan på klimatet. Detta då kaffe är en råvara som odlas i det så kallade kaffebältet som är runt ekvatorn, vilket gör det kan inte odlas i norden eller nära oss. Så det måste transporteras långa avstånd. Detta görs med båt, i stora kontainrar (i Sverige anländer det mesta kaffe i Helsingborgs hamn, där Zoegas ligger, och Gävle hamn, där Gevalia ligger). Att frakta saker över haven med båt kan man tänka sig påverkar klimatet mycket.

Hur är det i verkligheten då?

När man börjar gräva i siffrorna, inser man snabbt det var mer komplext. Den grova överblicken ger att största delen av klimatpåverkan kommer inte från båttransport, utan överlägset mest CO2 utsläpp sker från odlingen: ca 75-80% av kaffets klimatpåverkan är just att det odlas. Båttransport är dock näststört, men det är "bara" ca 8-9% av kaffets klimatavtryck den står för. Sedan är det rostningen som står för ca 5%, förpackningsmaterialet ca 5% också, och ca 2-3% är transport från rosteriet i Sverige till butik / café.

Att båttransport är relativt lite har att göra med att dessa är så effektivt visar det sig - även om det är långa sträckor, och stora båtar, så fraktar de så enormt mycket kaffebönor, att det per kilo kaffeböna blir väldigt lite. Båtmoterer är, även om de går på tungt bränsle, bland de effektivaste moteterna vi har visar det sig - då de är gjorde för att gå i samma hastighet under lång tid. 

Så många kilo / ton CO2 släpper kaffe ut

Men procentsiffror kan vara lite svårt att ta till sig. Så för att göra det mer konkret, här är senaste siffrorna från Arvid Nordqvist, i ton CO2e som de har gett upphov till: 16.400 ton av odlingen, 1.770 ton av sjötransport, 1.100 ton rostning, 1.100 av förpackning, 500 ton av transport till butik.

Slår man ut detta per kilo kaffe som producerats, ger det slutgiltiga siffror på:
2,8 kg CO2e / kg rostat kaffe

Andra undersökningar har visat att det är mellan 2-10 kg CO2e / kg rostade kaffebönor. Medelvärdet av dessa ligger dock på 3, vilket är nära de 2,8 kg som Arvid Nordqvist har. Så ska vi förenkla, så känns 3 kg CO2e / kg rostad kaffe som ett realistiskt mätvärde.

Vad betyder detta i praktiska termer?

Omräknat till liter färdigt kaffe är detta: 0,15 kg CO2e / liter kaffe 

Omräcknat till kopp kaffe är detta: 0,023 kg CO2e / kopp kaffe (man brukar ha 15 cl som standardenhet på en kopp kaffe)

Spelar kaffets klimatpåverkan roll?

Ok, nu vet vi mer om en kopp kaffe och dess klimatpåverkan. Men spelar kaffe egentligen någon roll? Hur mycket kaffe dricks det egentligen? 

Det är så klart en relevant fråga! Och det krävs inte mycket research för att se: Kaffe är den dryck som dricks mest, i hela världen! Man uppskattar att ca 250 miljoner människor livsnär sig på kaffeprduktionen - som bönder eller plantagearbetare, eller på andra sätt är beroende av den. 

Utöver det är Sverige ett land som driver över genomsnitt antal koppar kaffe per person. Vi importerar ca 900.000 ton kaffe till Sverige varje år!

Så ja, kaffes klimatpåverkan är stor, totalt sett. 

Släpper kaffe ut mer CO2 än andra drycker?

Men som allting annat, är det svårt att veta hur mycket något är, om man inte kan jämföra med något annat. Så därför är mängden koldioxid från kaffe vädligt relevant att se ihop med andra drycker. Och för att kaffe är en så vanlig dryck, så jämförde vi med andra vanliga drycker i Sverige.

Bland de vanligaste drycker (vi köper) i Sverige är:

 • Vatten på flaska: ca 22 liter / person år
 • Juice: ca 25 liter / person / år (siffror från 2012 dock)
 • Öl: 48 liter / person / år
 • Läsk: ca 65 liter / person / år
 • Mjölk: ca 70 liter / person / år (2017 års siffror, och stadigt neråt, var över 90 liter bara så sent som 2014! )
 • och så kaffe: ca 180 liter / person / år


Klimatpåverkan från dessa drycker, enligt forskning från SLU och andra källor:

 • Vatten på flaska: ca 0,13 kg CO2e / liter [källa]
 • Juice: ca 0,6 kg CO2e / liter (mellan 0,4 - 1,4, medelvärde ca 0,6) [källa]
 • Öl: ca 0,7 kg CO2e / liter [källa]
 • Läsk: ca 0,3 kg CO2e / liter (mellan 0,1 - 1,0, medelvärde ca 0.3) [källa]
 • Mjölk: ca 1,0  kg CO2e / liter (mellan 0,8 - 2,5, medelvärde: 1) [källa, källa, källa, källa]
 • och så kaffe: ca 0,15  kg CO2e / liter, enligt uträkningen ovan

Andra intressanta drycker av intresse:

 • vin: ca 2,2 kg CO2e / liter [källa]
 • sprit: ca 2.0 kg CO2e / liter [källa]

Varför påverkar kaffe klimatet så lite?

Det finns många intressanta detaljer i detta. En är att läsk och alla andra drycker har relativ hög påverkan eftersom det väger så mycket - och transporterna från fabrik eller tillverkning till lager och sen till butik står för en relativ hög andel per liter. Kaffe transporteraas ju ”torrt”, och vatten tillsätts först i hemmet / vid konsumtion, vilket gör att det är betydligt myket effektivare transport. 
Läsk är egentligen liknande som kaffe, att råvaran (kan) komma från långt borta. Men råvarorna transporteras som sirap från produktionslandet (om tex sockerrör är råvaran). Men i Sverige sker ”bryggningen” av läsk i fabrik och inte hemma, och transporten från fabriken hem, är en stor miljöbov.

Men vad betyder då allt detta? 

Kaffe är ett relativt klimatvänligt alternativ som dryck. Det kommer garanterat inte kunna vara lika klimatsmart som att dricka dricksvatten (från kran), och det kan vara sämre än att dricka visa andra alternativ, så som smaksatt vatten. Är du också ute efter koffein endast, kan koffeintabletter vara betydligt mer klimatvänliga (då de är i hög koncetration), men det har vi inte kollat på här.

Men jämfört med en rad andra vanliga drycker är kaffe ändå ett bra val för klimatet. Det är ungefär 8 gånger mindre klimatpåverkan än mjölk, 3 gånger mindre än juice, och hela 15 gånger mindre klimatpåverkan än vin!

Vad mer påverkar kaffets klimatavtryck

Kaffe som köpts i butik skiljer sig altså från andra vanliga drycker genom att det inte köps färdigt att dricka utan som pulver eller kaffebönor, och görs om till en dryck hemma. Det betyder att hur du brygger det också spelar roll, på ett sätt som inte syns i uträkningarna ovan. Här är den största boven elen, som driver kaffemaskinen. I Sverige är det dock inget stort problem klimatmässigt, vi har mest förnyelsebar energi i Sverige (vattenkraft, kärnkraft eller vindkraft). I andra länder dock, så som i Tyskland, där mycket av elen är kolkraft, så påverkar bryggningsmetoden det totala utsläppet från kaffe per liter! Viktigt att ha med i åtanke.

Det kan även spela roll tex kaffefilter, och hur det används. Det vanligaste är kaffefilter i perforerad papper, men det finns även återvinningsbara kaffefilter, tex kaffefilter i metall (med guldbeläggning för att ge bäst smakupplevelse).

Uppdatering:
Flera kloka personer har påpekat att det är fler saker skiljer kaffe från andra drycker rörande klimatpåverkan. Bland annat har kaffe högre svinn än andra drycker, då vi kanske brygger en kanna hemma, men ofta inte dricker exakt allt i kannan. Detta beror på bryggmetod så klart, och är bättre för espressokaffe än för bryggkaffe. Sedan påverkar det även mycket om du har mjölk i kaffet eller inte - då mjölken ger rätt mycket utsläpp, som noterad ovan. Sedan producerar kaffe även en restprodukt, kaffesump, vilket de andra dryckerna inte gör på det sättet.

Uppdatering 2:
Vi påstod, felaktigt, i den första versionen att kaffe var världens näst-mest handlade råvara. Detta är något som många säger, men som visat sig vara felaktigt. Vi har uppdaterad texten.

Uppdatering 3:
Vi har, inspirerad av denna artikel själva, gjort det möjligt att klimatkompensera hela ens köp när man handlar hos oss. Dvs all CO2 avtryck som kaffet orsakar, samt även transporterna. Detta kan du välja att göra om du handlar hos oss. Du gör det enkelt när du är i kassan, att där bara välja till detta. 
Läs mer här: Klimatkompensera ditt kaffeköp


*Fairtrade, även kallad rättvisemärkt, har egentligen inget strikt med miljö att göra, utan har fokus på arbetsvillkor och skälig betalning till de som odlar och jobbar på plantager. Men då det har fokus på människor förbjuder det även en rad bekämpningsmedel och liknande - för att de är farliga för människor. Dessa är ofta desamma som är farliga för miljön, så mycket fairtrade kaffe är också miljömärkt. 

Vi har även skrivit andra artiklar om kaffe och miljö - som denna, om kaffekapslar eller vanligt kaffe är bäst.

2 kommentarer

BL 2 år sedan
Trovärdig. I vould like to say climatefriendly. Or as good as. There are some components missing. Like transport and the gear thats needed.
Mårten Thorslund 2 år sedan
Bra artikel, tack.
Produkter